בצילומים לסרט. משמאל לימין: יהודה עציון, בני קצובר, מנורה חזני
בצילוצים לסרט: מימין לשמאל: בני קצובר, מנורה חזני, אמציה האיתן [צלם]
בני קצובר. צילום: חלי חליוה סלע
בצילומים לסרט: משמאל לימין: יהודה עציון, בני קצובר ומנורה חזני
כתבה במעריב מט"ז בסיוון תשל"ד, 6.6.74, על העליה הראשונה לשומרון
מלון פארק בחברון
מלון פארק בחברון בו נערך ליל הסדר הראשון של מתנחלי חברון ב1968
העליה השמינית לסבסטיה, דצמבר 1975, חנוכה תשל"ה. צילום: משה מילנר, באדיבות לע"מ
בני קצובר בן ה21 ליד השלט של "מתנחלי חברון" מול מלון פארק בחברון. צולם ב1968
בצילומים לסרט, עם הרב יוסי פורת, הרב מנחם פליקס ובני קצובר